Home » Woordenschat en de denkontwikkeling van je kind.

Woordenschat en de denkontwikkeling van je kind.

Naast een hoog i.q. is een grote woordenschat één van de belangrijkste voorspellers van goede schoolprestaties. Waarom woordenschat zoveel invloed heeft op het leren van je kind, kun je lezen in dit artikel.