Home » Jamara rekenen

Jamara rekentraining

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

De methode is ontwikkeld door Will Missot en Fleur Giesen van het CNLS en Breincentrum (www.breincentrum.com).

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

 

hoe ziet een traject er uit?

We beginnen altijd met een gratis en vrijblijvend intake-gesprek met de ouders. Omdat het fijn is elkaar eerst te leren kennen en zodat jullie of jij mij zoveel mogelijk achtergrondinformatie kunt geven over je kind. Tijdens dit gesprek bedenken we samen of Jamara geschikt is voor jouw kind of dat we wellicht beter een ander traject kunnen volgen.

Daarna volgt de eerste sessie met je kind. Dit zal een "onderzoekssessie" zijn. Hierin kijk ik naar verschillende onderdelen om zo'n volledig mogelijk beeld te krijgen.

 • Kijken naar de leervoorwaarden om te kunnen rekenen.
 • Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om het rekenautomatiseringsniveau te bepalen

Naar aanleiding hiervan schrijf ik een verslag en een plan van aanpak. Daarna maken wij een nieuwe afspraak om de uitkomsten te bespreken, de doelen in kaart te brengen en het plan van aanpak te bespreken.

 

JAMARA gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert Jamara het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe alles met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt. 

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt. De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 2 weken terugkomt op de praktijk om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau. Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.

 

De kosten zijn als volgt opgebouwd:

Het intakegesprek is gratis. Als we besluiten een traject te starten zijn de kosten voor de eerste onderzoekssessie ( van een uur) en het verslag samen €75,00. Tijdens het vervolgtraject komt je kind in principe om de week een half uur naar de praktijk. De kosten hiervoor bedragen €30,00 per keer. 

Wil je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek om te kijken of jamara voor jouw kind geschikt is? Laat dan je gegevens hieronder achter.