Home » Stoppen, denken, doen!

Methode Remweg: voor drukke en impusieve kinderen.

Tijdens hun ontwikkeling leren kinderen gaandeweg hun impulsen te beheersen en hun aandacht te reguleren. Sommige kinderen slagen daar niet goed in: ze kijken of luisteren bijvoorbeeld niet goed, zodat ze niet precies weten wat er van hen verwacht wordt; ze maken geen plannetjes, denken niet van tevoren even na, maar doen het eerste dat in hen opkomt, zonder rekening te houden met de gevolgen van hun handelen. Bij deze kinderen lijkt de REM waarmee ze hun impulsen kunnen beheersen WEG te zijn; ze kunnen niet voor langere tijd geconcentreerd aan een taak blijven werken. Ze stappen vaak over op een volgende activiteit, zonder de vorige echt af te maken; ze laten zich makkelijk afleiden door prikkels waar ze geen aandacht aan zouden moeten besteden; vaak zijn deze kinderen motorisch onrustig; ze zitten voortdurend te friemelen, zijn steeds in de weer. Dit alles kan gevolgen hebben voor hun schoolprestaties en voor hun contacten met andere kinderen en volwassenen. ook kan het gevolgen hebben voor de sfeer in huis.

 

Begeleiding via Remweg
Kinderen leren  eerst te stoppen, goed te kijken en te luisteren. Wanneer deze vaardigheden in voldoende mate zijn ontwikkeld, leren de kinderen zichzelf de volgende vier vragen te stellen:  

1.Wat moet ik doen? (probleemoriëntatie en probleemdefinitie)
2.Hoe kan ik het doen? (bedenken van een oplossingsstrategie)
3.Gebruik ik mijn plan? (uitvoeren van een oplossingsstrategie)
4.Hoe heb ik het gedaan? (evaluatie van het denken en handelen)  

Het plannen maken, uitvoeren en evalueren heeft betrekking op leertaken zoals rekenen of spelling, praktische taken zoals tafel dekken of de kamer opruimen, en sociale taken zoals het omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen.

 

De cursus bestaat uit 8 individuele lessen van een uur en is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Je kunt er voor kiezen een pakket af te nemen of om de lessen los te betalen. De precieze kosten kun je terugvinden op de tarievenpagina. Als er ook thuis problemen zijn door het impulsieve gedrag is het ook mogelijk oudercoaching te volgen. Er is altijd eerst een gratis en vrijblijvend intakegesprek en een tussentijdse evaluatie over de telefoon.